Epistemoloji, bilginin kendisinin doğasının araştırılmasıdır. Çalışma prensibi, bilgi edinme araçlarımıza ve doğru ile yanlışı nasıl ayırt edebileceğimize odaklanır. Modern epistemoloji genellikle rasyonalizm ve ampirizm arasındaki bir tartışmayı içerir Rasyonalistler, bilginin akıl kullanılarak elde edildiğine inanırken, ampiristler bilginin deneyimlerle kazanıldığını iddia ederler.

Epistemoloji Nedir ve Neden Önemlidir?

Epistemoloji çalışması, nasıl ve neden düşündüğümüzü, diğer bir deyişle bilgiyi nasıl edindiğimizi, duyularımıza nasıl güvendiğimizi ve zihnimizde kavramları nasıl geliştirdiğimizi anlamak için esastır. Sağlam düşünme ve akıl yürütmenin gelişimi için sağlam bir epistemoloji gereklidir, bu nedenle çok fazla felsefi literatür, bilginin doğası hakkında görünüşte gizemli tartışmalar içerebilir. Epistemologlar tarafından sıkça tartışılan bazı sorular şunlardır:

 • Ne bilebiliriz?
 • Bunu nasıl bilebiliriz?
 • Neden bazı şeyleri biliyoruz da bazılarını bilmiyoruz?
 • Bilgiyi nasıl ediniriz?
 • Bilgi mümkün mü?
 • Bilgi kesin olabilir mi?
 • Neden bazı iddialara inanırız da diğerlerine inanmayız?

İki Kamp

Pek çok farklı epistemoloji teorisi vardır, ancak hepsi çoğunlukla iki kamptan birine girer: ampirik veya rasyonel. Ampiristlere göre, bir şeyleri ancak ilgili deneyimi yaşadıktan sonra bilebiliriz , başka bir deyişle bilgimiz a posteriori’dir. Ancak akılcılar, deneyimler yaşamadan önce bir şeyleri bilmenin mümkün olduğuna, başka bir deyişle bilgimizin a priori olduğuna inanırlar.

Epistemologlara göre, belki de hiçbir bilginin mümkün olmadığı şeklindeki aşırı şüpheci konum dışında üçüncü bir seçenek yoktur. Ama aksi halde, kişi ya rasyonalist ya da ampiristtir.

Rasyonalizm tek tip bir konum değildir. Bazı rasyonalistler, gerçeklikle ilgili bazı gerçeklerin saf akıl ve düşünce yoluyla keşfedilebileceğini savunurken (örnekler matematik, geometri ve bazen ahlak gerçeklerini içerir), diğer gerçekler ise deneyim gerektirir. Diğer rasyonalistler daha da ileri gidecek ve gerçeklikle ilgili tüm doğruların bir şekilde akıl yoluyla elde edilmesi gerektiğini, çünkü normalde duyu organlarımızın gerçekliğin dışında doğrudan deneyimleyemediğini iddia edeceklerdir.

Öte yandan ampirizm, herhangi bir rasyonalizm biçiminin doğru veya mümkün olduğunu reddetmesi anlamında daha tekdüzedir. Ampiristler, deneyim yoluyla bilgiyi nasıl edindiğimiz ve deneyimlerimizin bize hangi anlamda dış gerçekliğe erişim sağladığı konusunda hemfikir olmayabilirler; yine de hepsi gerçeklik hakkındaki bilginin deneyim ve gerçeklikle etkileşim gerektirdiği konusunda hemfikirdir.

Epistemoloji Ne Demek ve Ateizm

Ateist ve teistler arasındaki birçok tartışma doğası gereği epistemolojiktir. Ateistler ve teistler, mucizelere inanmanın, vahiy ve kutsal yazıları yetkili olarak kabul etmenin ve benzerlerinin makul olup olmadığı hakkında tartıştıklarında, nihayetinde temel epistemolojik ilkeler hakkında tartışıyorlar: Neyin doğru olup olmadığını ve inancın ne olduğunu nasıl biliyoruz? bilgi temelli mi?

Ateistler ya özel olarak ya da öncelikli olarak ampirist olma eğilimindedirler: hakikat iddialarına, incelenebilecek ve test edilebilecek açık ve inandırıcı kanıtların eşlik etmesinde ısrar ederler. Teistler “gerçeğin” vahiy, mistisizm, inanç vb. yoluyla elde edilebileceğine inanarak rasyonalizmi kabul etmeye çok daha istekli olma eğilimindedirler. Konumlardaki bu farklılık, ateistlerin maddenin varlığına nasıl öncelik verme eğiliminde olduklarıyla tutarlıdır ve evren doğada maddidir, oysa teistler önceliği zihnin varlığına (özellikle Tanrı’nın zihnine) verme eğilimindedir ve varoluşun doğada daha manevi ve doğaüstü olduğunu iddia ederler.

Epistemoloji Üzerine Önemli Metinler

 • Meditasyonlar , Rene Descartes
 • İnsan Doğası Üzerine İnceleme, David Hume
 • Saf Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant
 • İnsan Anlayışı Üzerine Bir Deneme , John Locke

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here